maanantai 16. tammikuuta 2012

Kirkosta uutisoidaan neutraalisti


[Olli Seppälä:] Valtaosa suomalaisesta uskontojournalismista käsittelee luterilaista kirkkoa, mikä ei ole yllätys, sillä valtakirkkoon (huom. sanavalinta) kuului vuoden 2011 lopussa ennakkotiedon mukaan 77,3 prosenttia suomalaista.

Viime syksynä Kirkon tiedotuskeskus (KT) teetti analyysin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mediajulkisuuden määrästä ja laadusta kahden kuukauden seurantajaksolta syys-lokakuulta.
Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta kirjoitettiin toimituksellisessa sekä sosiaalisessa mediassa seurantajaksolla yhteensä 1033 kertaa. Näistä noin 60 prosenttia julkaistiin toimituksellisessa mediassa. Valtaosa, 84 prosenttia, kirkkoa koskevasta uutisoinnista oli sävyltään neutraalia. Kielteistä uutisointia oli koko julkisuusmäärästä 13 prosenttia.

Kielteisen julkisuuden osuus kokonaisjulkisuudesta ei KT:n tiedotteen mukaan poikkea muiden organisaatioiden kielteisen julkisuuden osuudesta. Eniten kriittistä julkisuutta löytyi kirkon talouteen liittyvistä kirjoituksista.

Vain 3 prosenttia uutisoinnista tulkittiin myönteisiksi.

Aiheittain tarkasteltuna julkisuuden painopiste oli kirkon hallinnossa ja taloudessa. Aihe muodosti noin kolmanneksen seurantajakson tuomasta julkisuudesta. Lähestyvä Kuopion piispanvaali ja kirkon budjetin rakentaminen osuivat seurattavaan jaksoon ja toivat mediaosumia uutisointiin.
Seurantajaksolla yksittäisistä medioista eniten kirkollisista aiheista uutisoivat YLE.fi -verkkosivusto, Savon Sanomat, Turun Sanomat ja näiden verkkolehdet. Kriittisimmin suhtautuivat Satakunnan kansa, Lapin Kansa ja Hufvudstadsbladet.

Yksi analyysin tuloksista oli myös se, että verkossa, (mukaan lukien blogit), kirkkoa ei käsitelty juurikaan kriittisemmin kuin muutenkaan mediassa. Verkkokeskustelut on arvatenkin sitten toinen asia.
Huomioarvoista on myös, että seurantajaksolla KT lähetti kaikkiaan 61 mediatiedotetta. Näistä 15 prosenttia käytettiin seurannassa olleiden medioiden lähteenä.

Niin sanottu ”kristillinen media” ei ollut mukana seurannassa, vaikka sekin on olennainen osa uskontojournalismia (omista lähtökohdistaan tosin).

- Olli Seppälä -

Oheinen teksti pohjaa Kirkon tiedotuskeskuksen lähettämään tiedotteeseen, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti